Mae Canta yn aelod o’r Sefydliad Ymgynghori. Mae ymgynghori’n iawn yn ofyniad allweddol i gyrff cyhoeddus a’r sawl sy’n cyflawni contractau cyhoeddus. Byddwn yn sicrhau ein bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am reoliadau, arfer da a thechnegau ym maes ymgynghori, er mwyn gallu eich arwain i ddewis y dulliau ymgynghori cywir sy’n briodol i’ch anghenion.

Mantais Ymgynghori

Prif fantais ymgynghori’n iawn yw cynyddu’r siawns y bydd eich prosiect yn llwyddo. Byddwn yn gwneud hynny drwy:

  • Bennu cwmpas eich ymgynghoriad a’i gynllunio
  • Diffinio eich cynulleidfa
  • Sicrhau bod eich neges yn gywir
  • Cynllunio

Os oes yn rhaid ymgynghori, dylid gwneud hynny’n iawn.

Mapio rhanddeiliaid: Adnabod a diffinio eich cynulleidfa.

Ymgysylltu â rhanddeiliaid: Dewis y dulliau ymgynghori cywir i gyrraedd eich cynulleidfa / cyfleu eich neges.

Cynlluniau Gwobrau i Ddiwydiannau: Gallwn eich helpu i wella eich sgôr mewn cynlluniau allweddol i ddiwydiannau, megis y Cynllun Adeiladwyr Ystyriol a Cequal.

Dadansoddi ymgynghoriad: Gwerthuso llwyddiant eich ymgynghoriad ac adrodd ynghylch canlyniadau’r ymgynghoriad.