Cleient: Canolfan Siopa Rhodfa’r Santes Catrin

Prosiect partneriaeth rhwng Coracle a Chanolfan Siopa Rhodfa’r Santes Catrin oedd Gŵyl Stryd Coracle, a grëwyd ac a drefnwyd gan Canta ac a oedd yn cysylltu artistiaid o’r naill ochr a’r llall i Fôr Iwerddon. 

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi a Gŵyl San Padrig gwelwyd perfformwyr, cerddorion a chrefftwyr geiriau o Gymru ac Iwerddon yn dod ynghyd ar 24 Mawrth 2012 mewn gŵyl a gynhaliwyd ar strydoedd Caerfyrddin dan nawdd Canolfan Siopa Rhodfa’r Santes Catrin.

Nid oedd strydoedd Caerfyrddin wedi bod yn gartref i ŵyl mor fawr â hon ers amser, ac roedd yr holl offer sain, microffonau, gitarau a sacsoffonau a oedd i’w gweld mewn lleoliadau di-ri yn golygu bod canol y dref yn llawn sŵn cerddoriaeth.

Yr hyn y gall Canta ei wneud:

  • Llunio a datblygu syniadau
  • Ymdrin â methodolegau ymchwil
  • Rheoli digwyddiadau
  • Cydweithredu â rhanddeiliaid
  • Marchnata ac ymdrin â’r cyfryngau