Cleient: SRB Civil Engineering Ltd

Prosiect: Gwaith ym maes cysylltiadau cyhoeddus ar ran Gwelliant Sanclêr i Ros-goch ar yr A477

Roedd y prosiect yn ymwneud ag 8.7km o ffordd newydd, ac roedd ganddo lawer o amcanion a oedd yn cynnwys gwella diogelwch ac amser teithio ar y ffordd a gwella cystadleurwydd economaidd Cymru trwy wella cysylltiadau â gorllewin Cymru, Iwerddon, rhwydwaith cefnffyrdd Lloegr ac Ewrop.  Roedd yn fwriad hefyd i’r cynllun wella hygyrchedd a symudedd rhanbarthol.

Cafodd Canta ei gyflogi gan SRB Civil Engineering i gyflawni ystod eang o waith ym maes cysylltiadau cyhoeddus dros gyfnod o 24 mis, a phenllanw’r gwaith oedd trefnu seremoni amlwg ar gyfer agor y ffordd yn swyddogol gan Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, ym mis Ebrill 2014.

At hynny, bu Canta yn cynorthwyo SRB i gyflawni un o’i nodau, sef bod yn esiampl i’r diwydiant adeiladu yng Nghymru.  Cafodd Gwelliant Sanclêr i Ros-goch ar yr A477 ei gofrestru dan y Cynllun Adeiladwyr Ystyriol, a llwyddodd safle’r A477 i ennill sgôr o 41 allan o 50 yn dilyn yr archwiliad diwethaf a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2013.

Gweithgareddau:

 • Darparu strategaeth gyfathrebu
 • Trefnu digwyddiadau cymunedol
 • Cysylltu â Llywodraeth Cymru
 • Cydlynu gweithgareddau ar gyfer y Cynllun Adeiladwyr Ystyriol
 • Rheoli gwefan
 • Darparu rhybuddion ynghylch traffig drwy e-bost a negeseuon testun

 

Sgiliau a ddangoswyd:

 • Cysylltiadau cyhoeddus
 • Rheoli prosiect
 • Strategaeth gyfathrebu
 • Archwiliad o randdeiliaid
 • Ymchwil archeolegol
 • Ymgysylltu â’r gymuned
 • Rheoli digwyddiadau
 • Rheoli gwefan