Cleient: Cymdeithas Ymwelwyr Sir Gâr

Prosiect: Archwiliad o Lwybrau Cyfredol ar gyfer Ymwelwyr

 • Cynnig argymhellion ynghylch “Pethau i’w Gwneud”
 • Dehongli treftadaeth Gogledd Sir Gâr

Roedd y cleient wedi clustnodi Coedwig Brechfa fel ardal ar gyfer denu rhagor o ymwelwyr, ac roedd am ddatblygu gweithgareddau a allai gael eu marchnata fel “Pethau i’w Gwneud” yng Ngogledd Sir Gâr. Aeth y Grŵp Gweithredu ati i gomisiynu’r gwaith o becynnu deunyddiau enghreifftiol ynglŷn â threftadaeth a diwylliant, gyda’r bwriad nid yn unig o ddenu ymwelwyr i Ogledd Sir Gâr ond hefyd eu cadw yn yr ardal am gyfnod hwy.

Gweithgareddau:

 • Ymchwilio i’r ddarpariaeth gyfredol mewn ardaloedd eraill sydd â thirwedd debyg, a chael ysbrydoliaeth o’r ardaloedd hynny
 • Darparu argymhellion ynghylch “Pethau i’w Gwneud” yng Ngogledd Sir Gâr gan gyfeirio’n benodol at gysylltiadau â chymunedau eraill yn yr ardal dan sylw
 • Creu llwybrau y gellid lawrlwytho manylion amdanynt ac y gallai busnesau a darparwyr llety eu defnyddio
 • Creu deunyddiau dehongli enghreifftiol ynghylch treftadaeth Coedwig Brechfa er mwyn caniatáu i bobl archwilio’r ardal yn annibynnol yn unol â nodau grŵp twristiaeth lleol
 • Gweithio mewn partneriaeth
 • Ymgymryd â gweithgareddau ymchwilio
 • Ymgymryd â gwaith dehongli creadigol
 • Datblygu syniadau
 • Cyfieithu