Client: Canolfan Siopa Rhodfa’r Santes Catrin, Caerfyrddin

Prosiect Arwyr Rygbi yn dathlu 40 mlwyddiant buddugoliaeth enwog Llanelli dros y Crysau Duon yn 1972.

Trefnwyd bod y prosiect Arwyr Rygbi yn cyd-daro â 40 mlwyddiant buddugoliaeth enwog Llanelli dros y Crysau Duon yn 1972.  Nod y prosiect oedd ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o chwaraewyr rygbi o Gaerfyrddin yn ogystal â hyrwyddo Rhodfa’r Santes Catrin fel canolfan weithgarwch ac fel lle i ymweld ag ef yng Nghaerfyrddin.

Canta oedd yn gyfrifol am lunio cynigion ar gyfer yr ymgyrch, a oedd yn cynnwys comisiynu cyfres o bortreadau o chwaraewyr rygbi rhyngwladol o ardal Caerfyrddin sy’n chwarae dros Gymru ar hyn o bryd neu a fu’n chwarae dros Gymru yn y gorffennol.  Yna, cafodd y portreadau eu harddangos mewn arddangosfa yn y ganolfan siopa yn ystod mis Hydref 2012.

Cafodd digwyddiad Noson yng Nghwmni …. ei drefnu yn ystod yr arddangosfa, lle bu llawer o’r chwaraewyr yn cymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb yn y Sinema Aml-sgrîn yn Rhodfa’r Santes Catrin.  Denodd y digwyddiad gynulleidfa o bron i 200 o gefnogwyr rygbi a ddaeth i fwynhau hel atgofion yng nghwmni Delme Thomas, Roy Bergiers ac arwyr eraill o’r dref sydd wedi ennill bri ym maes chwaraeon.

Yr hyn y gall Canta ei wneud:

  • Llunio a datblygu syniadau
  • Ymdrin â methodolegau ymchwil
  • Rheoli digwyddiadau
  • Cydweithredu â rhanddeiliaid
  • Marchnata ac ymdrin â’r cyfryngau