Cyfathrebu’n effeithiol â’ch cwsmeriaid yw’r allwedd i lwyddiant eich busnes. Yn Canta mae ein dull rhagweithiol o weithredu’n eich helpu i gyflawni hynny, wrth i ni ddod i adnabod eich busnes a deall yr amgylchedd yr ydych yn gweithredu ynddo. Mae hynny’n hanfodol er mwyn cyfleu’r neges gywir y mae eich cynulleidfa darged yn ei deall.

Cysylltiadau â’r cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus: Mae’r gwaith hwn yn creu ymwybyddiaeth o gynnyrch a gwasanaethau eich cwmni ac yn creu galw amdanynt.

Hysbysebu: Mae’r gwaith hwn yn sicrhau bod eich cwsmeriaid yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau newydd.

Marchnata ag astudiaethau achos: Mae’r gwaith hwn yn rhoi hyder i ddefnyddwyr ymddiried mewn cynnyrch neu wasanaeth.

Rheoli digwyddiadau: Mae’r gwaith hwn yn rhoi cyfle i chi gwrdd â’ch cwsmeriaid wyneb yn wyneb.

Cyfathrebu ar-lein: Mae’n ffordd gyflym ac effeithiol o gyfathrebu’n uniongyrchol â’ch cwsmeriaid.