• Yn pontio’r bwlch rhwng eich busnes a’ch cynulleidfa.


Yn darparu cyngor ac atebion ymarferol i sefydliadau sy’n awyddus i gysylltu â’u cynulleidfaoedd.

Ymgynghoriaeth Ymgynghori a Chyfathrebu Marchnata yw Canta, a all helpu eich busnes neu’ch sefydliad i siarad â’ch cynulleidfaoedd a gwrando arnynt. I Canta, mae unrhyw beth yn bosibl. Ein diben yw cysylltu pobl â’i gilydd. Porwch drwy ein gwefan i gael gwybod mwy am ein gwaith a gweld sut y gall ein pecynnau eich helpu i gysylltu’n effeithiol â’ch cynulleidfa.